PRŮMYSLOVÁ HÖRMANN

PRŮMYSLOVÁ HÖRMANN

Sekční vrata se otvírají svisle nahoru a poskytují tak prostor před vraty i za vraty.
Lamely vrat se ukládají pod stropem naplocho, přes otvor svisle nebo podle sklonu střechy.
Sekční vrata konstrukční řady 50 z oceli, kombinace ocel/hliník nebo z hliníku přesvědčují jedinečnou šíří programu, špičkovým designem vrat a certifikovanou bezpečností.
U sekčních vrat Compact se jednotlivé lamely skládají svisle hned za překladem.
Velmi malá hloubka zasunutí je obzvlášť výhodná u hal s osvětlovacími kopulemi, skleněnými střechami a skleněnými fasádami.

  • POPIS
Trvale jasný průhled

Maximální odolnost proti poškrábání

Vrata s plastovým prosklením DURATEC vzdorují silnému namáhání v drsném průmyslovém prostředí a trvale si uchovávají průhlednost. Speciální povrchová úprava v kvalitě automobilových reflektorů chrání tabuli před stopami nečistot a poškrábáním.

Prosklení DURATEC obdržíte standardně, bez příplatku, u všech sekčních vrat s prosklením z čirého plastu – a jen u u firmy Hörmann.

Účinná tepelná izolace

ThermoFrame

Vytápěné haly potřebují dobře tepelně izolovaná průmyslová sekční vrata. Průmyslová sekční vrata Hörmann dostanete volitelně s připojením zárubně ThermoFrame pro přerušení tepelného mostu mezi zárubní a zdivem. Těsnící chlopně na obou stranách vrat a dvojité těsnění v překladu navíc chrání před ztrátami tepla, popřípadě chladu. Tak zvýšíte koeficient tepelné izolace až o 21 %.

Řešení blízká praxi

Integrované dveře bez vysokého prahu

Snazší průchod osob zajišťují integrované dveře s obzvlášť plochým prahem. U vrat do šířky 5500 mm je práhvysoký uprostřed jen 10 mm a na okrajích 5 mm. Riziko klopýtnutí se tím značně snižuje a přejíždění koly je snazší. Za určitých předpokladů mohou být integrované dveře Hörmann bez vysokého prahu dokonce používány jako únikové dveře a dveře pro bezbariérové stavby.

Bezkontaktní hlídání vrat

Předsazená světelná závora bez příplatku

Mechanicky ovládaná průmyslová sekční vrata Hörmann s pohony WA 400 a ITO 400 jsou standardně vybavená samokontrolním zajištěním před zavírací hranou s optickými senzory. Bez příplatku si můžete zvolit také předsazenou světelnou závoru VL 1 k bezkontaktnímu hlídání zavírací hrany vrat. Na přání dostanete také světelnou mříž HLG integrovanou do zárubně. Tato řešení vám nabízejí vyšší bezpečnost, rychlejší chod vrat a nižší náklady na kontrolu a údržbu.