Vnější parapety

Rychlá a velmi snadná montáž

  • Nutno dodržet stavební připravenost, která předpokládá pevný, soudržný a rovný povrchový podklad, na který chceme parapet montovat.
  • Na parapetní desku po obou stranách nasunout profily bočních krytů
  • Prošroubovat zadní hranu parapetu s rámem okna.
  • Zatmelit spáry mezi okenním rámem a parapetem silikonovým tmelem, stejně jako mezi zdivem a parapetem akrylátovým tmelem vhodného odstínu
  • Po ukončení montáže očistit okenní parapet a strhnout ochrannou folii.
  • Kontrola vnější prohlídka okenního parapetu a prohlídka začištění spár.

Celoživotní a bezúdržbové materiály

  • hliník Al
  • železozinkový plech FeZn
  • čistá nebo lakovaná mě Cu
  • titanozinkový plech TiZn