• GARÁŽOVÁ HÖRMANN

  Elegantní sekční vrata na pohon se otvírají svisle nahoru.
  Tak získáte více místa v garáži a před garáží a máte celý průjezd volný.
  Sekční vrata padnou vždycky – nezáleží na tom, je-li otvor vaší garáže pravoúhlý nebo zkosený, má kruhovou výseč nebo kruhový oblouk.
  Proto se ideálně hodí i pro dodatečnou modernizaci.
  Pomocí konfigurátoru vrat a dveří si můžete v klidu vybrat vrata podle svého přání, máte k tomu všechny možnosti.
  Katalog, který najdete vedle, vás obsáhle informuje a váš Partner Hörmann vám poradí zcela individuálně.